Wykonywanie pomiarów elektrycznych i ochronnych.

 • Okresowe badania i pomiary ochronne instalacji elektrycznej.
 • Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej.
 • Okresowe pomiary elektronarzędzi.
 • Badania okresowe instalacji elektrycznej 5 letnie.
 • Badania elektryczne maszyn.
 • Badania elektryczne elektronarzędzi.
 • Badania elektryczne budynku.
 • Badania i pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych.
 • Odbiór instalacji elektrycznej.
 • Odbiór elektryczny domu.
 • Odbiór instalacji elektrycznej w mieszkaniu.
 • Badania i pomiary okresowe instalacji odgromowej.
 • Badania i pomiary piorunochronne.
 • Badania i pomiary rezystancji uziomów.

Do pomiarów podchodzimy profesjonalnie i odpowiedzialnie. Cena za wykonane pomiary elektryczne jest uzależniona od indywidualnych warunków technicznych, trudności wykonania prac, ich stopnia skomplikowania i ilości punktów pomiarowych. Obszar świadczonych usług to woj. zachodnio-pomorskie i okolice .